Missie & Visie

Onze visie: Gewoon Doen!

 

Onze missie:

a.      De school is meer dan het gebouw. We staan in een duurzame verbinding met de omgeving.

b.      We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen.

c.      We gaan respectvol, met compassie, bezield en in vertrouwen met elkaar om.

d.      Het geven van de basisvakken staat centraal.

 

Wij werken doel- en opbrengstgericht. Speerpunten zijn daarbij taal, rekenen, technisch- en begrijpend lezen.

Het behalen van een goed resultaat staat voorop.

Dat willen we doen door het kind centraal te stellen in een goede relatie met de ouders.

Hoe doen we dat?

  1. Wij zijn open, eerlijk, optimistisch en nieuwsgierig,
  2. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk,
  3. We hebben vertrouwen in elkaar,
  4. Jij speelt een belangrijke rol!
  5. We leren van en met elkaar.

Wat betekent dit?

·        Wij hebben aandacht voor een veilig pedagogisch en sociaal klimaat.

·        Kinderen werken zelfstandig.

·        Wij stimuleren de motivatie van de kinderen.

·        Het onderwijs is aanschouwelijk.

·        Wij bieden coöperatieve werkvormen aan.

·        De leeromgeving is uitdagend.

·        We zijn nieuwsgierig.

·        We hebben gezamenlijke doelen.

·        We hebben heldere regels.

·        We zijn een professionele leergemeenschap.

Wie doet wat?

·        De leerkrachten en leraarondersteuners geven goed onderwijs.

·        De intern begeleiders zorgen voor een goed zorgplan en bewaken de afspraken.

·        Het onderwijsondersteunend personeel zorgt voor de administratie en het gebouw.

·        De directie is de smeerolie in het gebouw: ze zorgen voor een goed professioneel klimaat.

·        De gymleerkracht zorgt voor goed bewegingsonderwijs.

·        De vakleerkrachten geven inspirerende lessen en verrijken de kennis van de kinderen.

·        Experts van buitenaf helpen ons om de school verder te professionaliseren.

·        De ouders zijn meer dan welkom in onze school en helpen daar waar nodig.

·        Partners in de buurt trekken samen op met de school.

Goed onderwijs verzorgen en problemen aanpakken, dat is waar we voor staan. Wij zien een veilig groepssfeer en het plezier waarmee kinderen naar school gaan als basis voor ons onderwijs en vinden de betrokkenheid van ouders/verzorgers erg belangrijk. 

De school telt op dit moment ongeveer een kleine 330 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. De groepsgrootte varieert normaliter van 17 tot 30 leerlingen. Om de veilige sfeer te onderhouden zijn we in de groepen, met hulp van schoolmascottes Jeroentje & Jamila, dagelijks bezig met SOCIALE COMPETENTIES. 

TAAL is de speerpunt van ons onderwijs. Voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn hebben we een PRISMA-groep, specifiek gericht op het verwerven van de Nederlandse taal.Natuurlijk is er ook veel aandacht voor het rekenonderwijs en andere vakken.

Wij hebben ook vakdocenten. Onze gymleerkrachten verzorgen voor groep 1 tot en met 8 uitdagende gymlessen in onze speel- en gymzaal. Daarnaast beschikken we over een vakleerkracht muziek.

In de wijk vormt de school, samen met  Wijkz,  een BREDE BUURTZONE. Zo worden in wijkgebouw De Wissel NEDERLANDSE TAALLESSEN voor volwassenen aangeboden. En bij sporthal 't Zandje FIETSLES voor volwassenen. In de school bevindt zich ook peuterleerplek DIKKIE DIK.