Prisma

In de Prismagroep zitten kinderen die tenminste korter dan één jaar in Nederland zijn. De regelgeving is tijdelijk verruimd.

De kinderen kunnen langer in de Prismagroep blijven. Er zijn meerdere groepen.

We willen een programma gaan ontwikkelen om gedeeltelijk samen met de ouders Nederlands te leren.

De Prismagroepen zitten in het gebouw aan de van Meursstraat (gebouw De Wissel).
De Prismagroep is in principe voor kinderen vanaf acht jaar.