Ouderbijdrage

De ouderbijdrage en kampgeld schooljaar 2023-2024

Door nieuwe wetgeving is het lastig om met een ouderbijdrage te werken.
Het vrijwillige karakter is een sterk recht geworden. Steeds minder ouders betalen daardoor de ouderbijdrage. Wij vinden het oneerlijk als een deel van de ouders wel betaalt en een ander deel niet. Vandaar dat we stoppen met de ouderbijdrage. Door een eenmalige bijdrage van de gemeente Den Haag, kunnen we dit schooljaar wel op schoolreis gaan.
Wat dat voor een effect dit verder heeft op de extra’s binnen school, gaan we komend schooljaar meemaken.

Voor het schoolkamp in groep 8 ligt dat anders. De ouders van de kinderen in groep 8 betalen
een kampbijdrage van € 100,- per kind.  

Het bankrekeningnummer van onze school is: 

NL32ABNA0418835993 t.n.v. R.K. Basisschool Jeroen.  

Op school kunt u pinnen of contant (graag zoveel mogelijk gepast) betalen. 

De Ooievaarspas-regeling is helaas komen te vervallen.