Ouderbijdrage

De ouderbijdrage en kampgeld schooljaar 2021-2022 

We verrekenen in het nieuwe schooljaar het te veel betaalde geld van het afgelopen schooljaar: 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022. 

Heeft u het afgelopen schooljaar de ouderbijdrage betaald?  

Dan hoeft u dit schooljaar niets te betalen. 

 

Heeft u nog niets betaald het afgelopen schooljaar?  

U krijgt u een rekening van €50,- per kind voor dit schooljaar. 

Voor het tweede kind uit uw gezin betaalt u € 48,- en € 46,- voor elk volgend kind. 

Indien u de ouderbijdrage voor 1 december 2021 betaalt, dan ontvangt u € 5,- korting per kind. 

 

Kampgeld groep 8 schooljaar 2021-2022.  

U betaalt € 50,- kampgeld (dat is normaal €100,-).  

Heeft u schooljaar 2020-2021 niets betaald?  

Dan betaalt u de normale € 100,- per kind.  

 

U kunt de rekening via uw eigen bank betalen. 

Het bankrekeningnummer van onze school is:  

NL32ABNA0418835993 t.n.v. R.K. Basisschool Jeroen.  

  

Op school kunt u pinnen of contant (graag zoveel mogelijk gepast) betalen. 

 

De Ooievaarspas-regeling is helaas komen te vervallen.